PL | EN | DE

Zamówienia publiczne / Consulting i doradztwo prawne

Doradztwo

fachowe doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych

Przetargi

sporządzanie ofert przetargowych i pod kątem zgodności z SIWZ

Odwołania

sporządzanie odwołań do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej

Reprezentowanie

reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądem Okręgowym

Opiniowanie

sporządzanie rzetelnych i rzeczowych opinii prawnych

Zapytania do SIWZ

informowanie o czynności niezgodnej
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych lub składanie odwołań